RAM KINGMAX DDR4L 1600 Mhz (Notebook)

RAM KINGMAX DDR4L 1600 Mhz (Notebook)

● DDR4L 4GB/8GB
● Tương thích cho Notebook
● Bus hổ trợ 2400
● Màu xanh

Thương hiệu KINGMAX
Dung lượng 4GB/8GB
Model RAM DDR4L
Bus speed 2400 MHz
Màu sắc BGA (Board Xanh)